Vzdělávání zaměstnanců leteckého průmyslu

Projekt Cesta k rozvoji, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005883, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Asociace leteckých a kosmických výrobců, z.s.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury. Cílová hodnota monitorovacího indikátoru je 522. Jedná se o účastníky vzdělávacích aktivit, kteří mají z podpořeného projektu přímý prospěch.

Datum zahájení: 1. 2. 2017
Datum ukončení: 31. 1. 2020